Undervisning er engelsk eller dansk sprogundervisning på dit niveau. Der undervises blandt andet i følgende:

Skriftlig kommunikation

Skriftlig kommunikation fokuserer på korrekt, skriftligt sprog. Det henvender sig til folk med mange skriftlige opgaver, korte eller lange.

Teknisk sprog

Teknisk sprog henvender sig til folk med opgaver indenfor flere tekniske fagområder. Teknisk sprog har to fokusområder; undervisning i teknisk ordforråd og anvendelse af det. Afhængig af kursistens niveau kan vægten lægges der, hvor behovet er størst.

Fagrelevant erhvervssprog

Fagrelevant erhvervssprog er ordforråd til de opgaver, du udfører. Erhvervssprog er til tider meget specialiseret og et godt kendskab til fagtermer på et andet sprog gør kommunikationen lettere og mere effektiv.

Samtaletræning

Samtaletræning er undervisning med henblik på at blive mere flydende på det valgte sprog. Sætningskonstruktion, ordforråd og udtale er en integreret del af undervisningen, og der tages højde for kursistens niveau og behov.

Præsentationstræning

Præsentationstræning er korte, intensive forløb med fokus på DIN præsentation. Kurset er en skriftlig og mundtlig gennemgang af dit materiale, træning i præsentation på fremmedsprog, udtaletræning og præsentationsteknikker. Det kan være en stor opgave at skulle tale et fremmedsprog foran mange tilhørere. Derfor indeholder kurset også flere coachingelementer. Kurset gennemføres af Kasper Kirketerp Thaarup, sprogunderviser […]