Skriftlig kommunikation

Skriftlig kommunikation fokuserer på korrekt, skriftligt sprog. Det henvender sig til folk med mange skriftlige opgaver, korte eller lange.

Grammatik og sætningskonstruktion er et nøgleelement i dette kursus. De grammatiske regler på et fremmedsprog kan virke uoverskuelige, men ved at tage udgangspunkt i det kursisten allerede kan, er det muligt at få alle med.

Der arbejdes ud fra en ”most common error” strategi, som tager udgangspunkt i de mest almindelige fejl og forsøger at rette dem først.

Bemærk at dette kursus indeholder muligheden for at få direkte og personlig feedback på konkrete skriftlige opgaver og tekstproduktion.

Generelt om indhold: Grammatik, skriftlig sprogbrug, sætningskonstruktion.